صفحه اصلی
سامانه ارتباطی 137
گالری تصاویر
سامانه مناقصه و مزایده
آرشیو اخبار
سامانه شهرسازی و کسب
پرداخت قبوض

نکات فرهنگ شهروندی  

نکات فرهنگ شهروندي

فصل اول ( راهنمائي ورانندگي ) :

وقتي عابر پياده هستيم از ايستادن در مكان نامناسب ، مانند وسط خيابان به منظور سوار شدن به تاكسي ، پرهيز نماييم. همچنين در زمان پياده شدن از تاكسي، حتي اگرراننده از شما بخواهد ! اين كار ما مانعي خواهد بود براي عبور خودروهاي ديگر ! پس دقت كنيم: در جايي منتظر بايستيم كه راننده اي را مجبور به تخلف نكنيم و درپاي مال نمودن حق ديگران شريك نباشيم. در چهار راه ها به چراغ قرمز احترام بگذاريم. همانگونه كه زمان ايستادن و رفتن خودروها با چراغ هاي سبز و قرمزمشخص است، براي عابرين پياده نيز اين زمان مشخص شده است. پس هيچگاه تصور نكنيم،اگر خودرويي نبود ميتوانيم از عرض چهار راه عبور كنيم ! و بدتر از آن فكر نكنيم اگر در اين حالت عبوركرديم و خودرويي رسيد،بايد براي عبور ما بايستد ! از سوار شدن به تاكسي و اتوبوس پرهيز نماييم،مگر اينكه مطمئن شويم كسي پيش از ما منتظر نبوده است !!! اين كار بي احترامي به حقوق ديگر شهروندان منتظر، خواهد بود. قطعاً مواقعي بوده است كه اين زرنگي ديگران ما را نارحت كرده است ،اينكه مدتي منتظر آمدن تاكسي بوده ايم، به محض رسيدن تاكسي، كسي كه كمتر از ما منتظر بوده ، زودتر سوارشده است و ما جامانده ايم ! در عبور از عرض خيابان آهسته و قدم زنان عبور نكنيم ! مخصوصاً زماني كه خودرو يا خودروهايي به احترام ما ايستاده اَند،زيرا اين قدم زَنان رفتن،علاوه بر عصبي كردن خودروهاي ايستاده،آن ها را از تكرار اين وظيفه قابل تحسين اخلاقي پشيمان خواهد كرد! پس،هيچگاه با اعمالمان ديگران را از انجام كارهاي نيك پشيمان نكنيم. در سوار شدن به تاكسي واتوبوس به بزرگترها احترام بگذاريم،حتي اگر محدوديت جا باشد و آنها كمتر از مامنتظر بوده اند! زيرا علاوه بر اينكه اين يك وظيفه اخلاقي است،روزي ما نيز بزرگ خواهيم شد و بزرگتربه حساب خواهيم آمد و براي مانيز اين احترام متقابل دلنشين خواهد بود !! از بلندصحبت كردن در مكان هاي عمومي پرهيز نماييم،مخصوصاًدر وسايل نقليه عمومي چون تاكسي و اتوبوس و …چه با تلفن همراه، چه با دوستي و چه با هر شخص ديگري زيرا كه ديگران مجبور نيستند به مكالمات ما گوش دهندو شايد بخواهند از اين فرصت براي فكر كردن يا مطالعه استفاده نمايند ! جايمان را در اتوبوس هاي شلوغ فقط به بزرگترها ندهيم،بلكه اين كارپسنديده رانسبت به شخصي كه باري همراه داردو يا كودكي كه كيف مدرسه سنگيني بر دوش دارد و يا سرباز وظيفه اي كه به مرخصي آمده استنيز انجام دهيم. در حفظ و نگهداري وسايل نقليه عمومي شهرمان كوشا باشيم! زيرا كه اين وسايل متعلق به يك سازمان خاص نيست،بلكه متعلق به تك تك شهروندان است. مطمئناًديدن صندلي هاي پارهو يا خواندن يادگاري هاي نوشته شده بر روي صندلي و بدنه ي اتوبوس شهرمان براي هيچ شهروندي دلنشين نخواهد بود !! از ريختن هر زباله اي در مكان نامناسب پرهيز نماييم،چه دروسايل نقليه عمومي چه در سطح شهرو يا هر مكان عمومي ديگرحتي در حد يك پوسته تخمه آفتابگردان !! زيرا كه اين وجه مشترك همه شهروندان است كه دوست داشته باشند شهرشان در پاكيزگي و تميزي نمونه واُلگو باشد


فصل دوم ( مساجد وعبادتگاه ها )

وقتي در مكان هاي مقدس هستيم در مساجدو زيارتگاه ها با وضو و پاكيزه و معطر وارد شويم.حتي در موارد خاص مانند:مسافرت،نمازخانه ها و مساجد بين راه خانه خدا چه مسجد الحرام در شهر مكه وچه در روستايي كوچك و چه دربين راه دو شهر و چه هر جاي ديگر خانه خداست،همچنين ازورود و گذاشتن كفش هايمان بر روي فرش و كف مساجد پرهيزنماييم .در هنگام نماز جماعت هماهنگ باشيم.نه جلو بزنيم و نه عقب بيفتيم. ابتدا صفوف جلو را پر نماييم.اين نظم و ترتيب ما مسلمانان و وحدت و هماهنگي ما را مي رساند. آنقدر با صداي بلند نماز،دعا و زيارت نخوانيم به طوريكه كه مزاحم ديگران شويم!خدادعاي ما را اگر در دل هم خوانده شود، مي شنود!!! قرآن، كتاب هاي دعا و زيارت را پس از استفاده در جاي خود قرار دهيم. رها نمودن اين كتاب ها به ويژه كتاب خدا، قرآن بر روي زمين، حتي در هنگام نماز خواندن، بي احترامي به اين كتاب مقدس است! همچنين از نوشتن هر نوع يادداشت برروي جلد و يا صفحات اين كتاب ها، اگر چه به نيت نشر سخن خدا و يا حديثي از معصومي نيز باشد، پرهيز نماييم. تلفن همراه خود را درهنگام ورود به مكان هاي مقدس خاموش نماييم.

در هنگام انجام عبادت،چه نماز خواندن چه دعا خواندن و چه زيارت خواندن به حقوق ديگران احترام بگذاريم، حقوق ديگران را پايمال ننماييم و مرتكب حق الناس نشويم. اين ها همه گناه به حساب مي آيد ! مثل رعايت اين نكته ساده كه : مواظب باشيم در عبادت ها چه با پارك نمودن نامناسب خودرويمان و يا مسائلي از اين دست مزاحم عبور و مرورديگران نشويم! خدا متوجه نماز، دعا و زيارت ما را چه از دورترين مكان ها و چه از نزديكترين مكان ها مي بيند و مي شنود. پس نياز نيست به هر قيمتي خود را به ضريح بچسبانيم ! آيا اين قابل قبول است كه خداوند براي زائري كه به ضريح چسبيده است، اهميت بيشتري قائل است تا آن روستايي كه از ته دل و در خانه خود و يا در مزرعه براي خدا كار مي كند ورو به قبله نماز، دعا و زيارت مي كند؟از اِسراف كردن در هنگام وضو گرفتن پرهيزنماييم، زيرا كه خدا اِسراف كاران را دوست ندارد!حتي اگر براي وضو گرفتن و نماز خواندن باشد. و در يك كلام: پاكيزگي، شان و احترام مكان هاي مقدس را نگاه داريم!


فصل سوم – در برخوردهاو روابط اجتماعي

حرف خوب بزنيم و خوب حرف بزنيم!درصحبت ها و گفتگوها از نه تنها از كلمات و عبارات زيبا استفاده نماييم،بلكه همان هارا نيز محترمانه بيان نماييم: مانند همان ۳ لغت معروف: بفرماييد، بنشينيد و …كه هر سه يك معني مي دهند، امّا مسلماً اولي بهتر است ! يا در بيان لغات مانند:رفتگران به جاي … يا ماشين نظافت به جاي …يكديگر را محترمانه خطاب قرار دهيم !استفاده از پيشوندهايي چون : جناب آقاي ، سركارخانم و…

و حتي براي فرزندانمان:به كارگيري ” آقا ” و “خانم” قبل و بعد از نام هايشان . اين حركت به فرزندانمان شخصيت و اعتماد به نفس خواهد داد.اين احترام به فرزندان شايد حركتي كوچك باشد،اماتاثيري فوق العاده به همراه دارد. امتحان كنيد !در هر جايي به حقوق يكديگر احترام بگذاريم !همه رنجيده ايم و خواهيم رنجيد،از پايمال شدن حقوقمان در : در صف هاي نان، شير، خريد از فروشگاه هادر سوار شدن به اتوبوس، تاكسي، وسايل نقليه عمومي در خارج شدن و وارد شدن به سينما، مدرسه، ورزشگاههابياييم ديگر يكديگر را نرنجانيم !!به يكديگر كمك كنيم !!!به كودك يا پيرزني براي عبور از عرض خيابان به مادري براي حمل سبد خريد اوبه معلولي براي عبور از يك مانع به راننده اي براي هل دادن خودروي خرابش به نابينايي براي عبور از مسيري به اين كار بيش از هر كس خدا را خشنود خواهد كرد. مطمئن باشيد !!!


فصل چهارم ( ادارات، سازمان ها و … )

وقتي كاري اداري داريم به افراد مسن براي انجام اُمور ادراي شان كمك نماييم!مطمئن باشيم كار خودمان نيز زودتر و بهتر انجام خواهد شد.همچنين :افرادي را كه آگاه به روند انجام اُمور ادراي نيستند، راهنمايي نماييم!همه اين كارها، به نوعي صدقه است و به جزء شهروندان،خدا را نيز خشنود خواهد كرد!از بلند صحبت كردن بايكديگر و يا با تلفن همراه در هر محيط اداري پرهيز نماييم !!! هر شهروند گرفتاري هاي مخصوص به خودش را دارد .با بلند صحبت كردن خود، محيط هاي اداري را را پر سر و صداو باعث مزاحمت براي ديگران نشويم!محيط هاي آرام براي هر شهروندي خوشايند خواهد بودتا محيطي پر ازهرج و مرج و…از انجام هر گونه روش هاي غيرقانوني براي انجام سريع ترو بهتر اُمور اداريمان پرهيز نماييم !اين فقط به نفع ما نخواهد بود،بلكه به معني پايمال نمودن حق ديگر شهروندان خواهد بود:مثل پايمال نمودن حق پيرمرد و يا پيرزني است كه براي انجام كاري مشابه ما، روزها و هفته هاست پله هاي يك اداره را طي مي كند،به انضباط و ظاهرمان در مواقع حضور در محيط هاي عمومي چون ادارات، سازمان ها،بانك ها و… اهميت دهيم!مسلماً ديدن يك شهروند منضبط، معطر و شيك پوش براي همه دلنشين تر است تا ديدن فردي …فراموش نكنيم شهر ما ايده آل نخواهدشد، مگر اينكه خودمان بخواهيم !!!اميد كه داراي فرهنگ شهروندي متعالي شويم.

 

آشنایی با شهر
ارتباط با شهردار
شورای اسلامی شهر
پرسنل شهرداری
یادواره شهدای کهریزسنگ
پیامهای شهروندی
آشنایی با مراکز فرهنگی شهر
دفترچه عوارض 1399شهرداری
فلوچارت فرایند گردش کار شهرداری کهریزسنگ


شهروند گرامی : استفاده درست از اموال عمومی ،خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است .
سخن روز:
   
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری کهریزسنگ می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت نوین پارمیس