صفحه اصلی
سامانه ارتباطی 137
گالری تصاویر
سامانه مناقصه و مزایده
آرشیو اخبار
سامانه شهرسازی و کسب
پرداخت قبوض

معرفی برخی از آداب و رسوم و بازی های شهر کهریزسنگ  

رسم و رسومات ازدواج در کهریزسنگ

سنت حسنه ازدواج در کهریزسنگ از قدیم الایام تک ازدواجی بوده و چند همسری برای مردان پدیده نامطلوبی بوده است. زمانی که دختر مورد نظرانتخاب شود مراسم خواستگاری برای پسر انجام شده که پس از صحبت های مقدماتی در صورت جواب مثبت مراسم شیرینی خوران انجام می گیرد که این مراسم اغلب اوقات بصورت زنانه برگزار می شود و در این مراسم نامزدی عروس و داماد بصورت رسمی اعلام می شود. دراین مراسم حلقه نامزدی بدست عروس نموده و هدایایی به هر دو طرف بخصوص و به خانواده داماد شامل نبات؛ گز و شکلات داده می شود. قبل از مراسم عقد چند نفر از ریش سفیدان فامیل داماد در منزل عروس با خانواده عروس حاضر و مهریه عروس تعیین میشود که به قباله برون معروف است و پس از تعیین مهریه که ملک؛ پول؛ طلا و زمین است روز عقدتعیین میگردد. شبی قبل از عقد چند سینی بزرگ شامل حنا و صابون؛ آیینه و شمعدان؛خرما و نارگیل؛ چند سینی میوه؛ عسل و روغن؛ یک شاخه نبات کاسه ای؛ یک کله قند؛پارچه و لباس؛ سرویس طلا و... به خانه عروس اورده که این وسایل اکثرا در سفرهعقد استفاده می شود و کلیه هزینه های مربوط به مراسم عقد برعهده خانواده داماد است. مراسم عروسی که تاریخ آن بصورت توافقی بین دو خانواده تعیین میشود در دو شب؛ شب اول حنابندان و شب دوم عروسی برگزار می شود. در شب حنابندان ابتدا زنان خانواده داماد به خانه عروس رفته و به دستان عروس حنا بسته که در پی آن هدایایی از طرف فامیل عروس به او داده میشود و پس از ان متقابلا به خانه دامادرفته و به دستان وی حنا بسته و هدایایی نیز برای داماد میبرند که رسم کادو دادن بیشتر به عرق کنان معروف است.

بازی های محلی شهر

بازی های محلی بسیاری در بین کودکان و نوجوانان شهر مرسوم است که اغلب انها در گوچه ها اجرا می شود که مهمترین انها عبارتند از:

پل چفتک:

پل چفتک: این بازی هم بصورت انفرادی و دسته جمعی صورت میگیرد. بدین صورت که دو قطعه چوب یکی به طول 20 سانتیمتر بنام "پل" ودیگری بطول 50 سانتیمتر بنام "چفتک" تهیه می کنند. پل را روی دو قطعه سنگ گذاشته به گونه ای که بتوان چفتک را زیر آن قرار داد. انگاه با چفتک پل را به هوا پرت کرده و با همان چفتک به ان ضربه زده تا دورترها به زمین بیفتد. انگاه زننده؛ چفتک را کنار سنگها به زمین میگذارد تا بازیکن دیگر پل را به ان نشانه گیریکند. اگر به چفتک اصابت کرد زننده اولی اصطلاحا "سوخته" است و باید جایش را با بازیکن دیگر عوض کند.

نان بیار کباب ببر

دو بازیکن روبروی هم قرار گرفته یکی از بچه ها کف دستهایش را رو به بالا نگهداشته "یعنی اینکه نان شده است" بچه دیگر کف دستهای خود را روی دستهای دوستش می گذارد "یعنی اینکه کباب بر  روی نان است" . بچه ای که دست هایش در زیرقرار دارد باید به سرعت دستش را از زیر به رو بکشد و بلافاصله ضربه ای به روی دست دوستش بزند. بازیکن دیگر هم باید هشیار بوده بلافاصله دستش را بکشد تا ضربه نخورداگر ضربه خورد سوخته و جای دستها و یا جای نان و کباب تغییر می کند. طی بازی انهامرتب می گویند" نان بیار؛ کباب ببر"

هفت سنگ

افراد به دو گروه مساوی تقسیم شده و هر کدام یکی ازبازیکنان خود را به عنوان سردسته و رهبر بر میگزینند. یک گروه در فاصله معینی ازمحل هفت سنگ؛ که روی هم چیده شده اند قرار میگیرند تا به نوبت با توپ تنیس سنگهارا مورد هدف قرار داده و بزنند. گروه دوم نیز در پشت هفت سنگ؛ منتظر نتیجه اند تاهرگاه توپ پرتاب شده توسط گروه اول به هفت سنگ برخورد نکرد فورا جایشان با ان گروه عوض کنند؛ ولی اگر برخورد کرد و آرایش انها را بر هم زد توپ را بردارند و با پاسکاری و هدف گیری سعی کنند نفرات گروه اول را با توپ بزنند که اگر اصابت کند؛ ازدور بازی اخراج میشود و همچنین نفرات گروه اول در هر فرصتی که بدست آورند به سراغسنگ ها میروند تا انها را روی هم بچینند و یک امتیاز بگیرند و مشخص است که برای چنین کاری؛ یکی از دوستان بایستی خود را به خطر انداخته و یارش را در مقابل ضربات توپ پوشش دهد و چنانچه اگر بازهم مورد ضرب توپ قرار گرفت و از بازی اخراج شد دیگرکار را به اتمام میرساند ولی اگر دیگر بازیکنی نمانده باشد بازی تمام و در دوربعدی جای و نقش گروه ها عوض میشود. در پایان گروهی که زودتر 7 امتیاز را کسب نمایدبرنده است.

یه قل دو قل

ابتدا با جفت یا تک امدن؛ آغازکننده بازی را مشخص می کنند.به این گونه که یکی از بازیکنان سنگ ها را در مشت میگیرد تا دیگری بگوید زوج است یا فرد. مراحل بازی عبارتند از:

مرحله اول (قل اول): پنج سنگ را به گونه ای که جدا از هم باشند روی زمین پخش می کنند؛ اغازکننده بازی یکی از سنگ ها را برداشته و به بالامی اندازد و در فاصله زمانی پائین امدن سنگ؛ یکی از سنگهای روی زمین را برمیدارد وبا همان دست؛ سنگ بالا انداخته را که در حال سقوط است میگیرد و به همین شیوه همه سنگها را برمیدارد.

مرحله دوم (دوقل): 5 سنگ را به گونه ای که دو به دو قراربگیردروی زمین پخش نموده؛ یکی را برمیدارد و به بالا می اندازد و سنگ ها را دوتایی از روی زمین برمیدارد.

مرحله سوم (3قل):مانند مراحل قبل است با این تفاوت که چهارسنگ روی زمین را باید در دو حرکت یک تایی و سه تایی بردارد.

مرحله چهارم: یک سنگ را به هوا می اندازد و چهار سنگ را باهم از روی زمین بر می  دارد و سنگ معلق درهوا را می گیرد.

مرحله پنجم(قرتک): یک سنگ را به هوا انداخته؛ در حالی که چهار سنگ دیگر در مشت است انگشت سبابه را به زمین می کشد؛ بعد سنگ را در هوا میگیرد.

مرحله ششم: بازیکن سنگ ها را پخش می کند یکی را بر میدارد وبالا می اندازد؛ در اصله بازگشت یکی از سنگ های روی زمین را بر می دارد و سنگ هوارا می گیرد و با یک پرتاب دیگر؛ سنگی را که از روی زمین بر میدارد با یکی از سنگها عوض کرده و به همین روش؛ مرحله را با تعویض تمامی سنگ ها به پایان می رساند.

مرحله هفتم: در این مرحله؛ بازیکن بعد از ریختن سنگ ها رویزمین؛ دست چپ را در یک طرف آنها به شکل عمودی بر زمین می گذارد و دیواری درست میکند با دست راست یکی را بعد از برداشتن بطرف بالا انداخته و دوبار می گیرد و دراین فاصله باید یکی از سنگ ها را برداشته و ان سوی دیوار بگذارد و این حرکت رابرای تمامی سنگ ها اجرا کند.

مرحله هشتم: در این مرحله بازیکن سنگ ها را یک جا بطرف بالامی اندازد و در فاصله بازگشت انها به سرعت دست ها را بهم می چسباند و با دو کفدست؛ سنگ ها را می گیردو دوباره انها را در همان حالت با دو دست بطرف بالا میاندازد و در این فاصله دست ها را وارونه می کند و از ناحیه انگشت سبابه بهم میچسباند و انها را با پشت دست هایش می گیرد و سپس سنگ ها را به بالا پرتاب می کند وبا کف دو دست می گیرد. افتادن حتی یک سنگ موجب باختن بازی است و هر کدام ازبازیکنان که این مراحل را بدون اشتباه بگذرانند برنده بازی معرفی می شوند.

مرحله اخر: مرحله تنبیه است و دو بازیکن روبروی هم نشسته بازنده کف دستش را به زمین می چسباند و نفر برنده سنگ ها را یکی یکی با اسامی تنبیه ها مانند "نوازش و برداشتن عسل از کندو" پشت دست او می چسباند؛سپس باید با یک حرکت همه سنگ ها با بسوی بالا بیندازد و با کف دست بگیرد؛ اگرتوانست همه را بگیرد تنبیهی متوجه او نیست اما اگر سنگی روی زمین بیفتد به تعدادسنگ های افتاده برای او جریمه تعیین می شود.

بازی شاه و وزیر

یک قوطی کبریت برداشته و برای هر طرف ان نامی فرض می کنند؛مثل شاه؛ جلاد؛ دزد و وزیر؛ بعد از قرعه؛ یکی از دو گروه کبریت را بالا انداخته اگر کسی شاه می شد حکم می کند و دستورش لازم الاجرا است. به روایت دیگر؛ این چهارنفر عبارتند از دزد؛ جلاد؛ وزیر و شاه. شاه حکمران بوده و وزیر فرمانبردار و جلادو دزد در ردیف هم هستند. احکام شاه متفاوت است مثلا ممکن است حکم کند دزد در هوای سرد وضو بگیرد و پاهایش را تا زانو شسته و بیاید. سیاه نمودن بازنده بازی؛ سواری دادن؛ شلاق خوردن؛ کف دستی خوردن و...از جمله احکام می باشند.

 

آشنایی با شهر
ارتباط با شهردار
شورای اسلامی شهر
پرسنل شهرداری
یادواره شهدای کهریزسنگ
پیامهای شهروندی
آشنایی با مراکز فرهنگی شهر
دفترچه عوارض 1399شهرداری
فلوچارت فرایند گردش کار شهرداری کهریزسنگ


شهروند گرامی : استفاده درست از اموال عمومی ،خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است .
سخن روز:
   
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری کهریزسنگ می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت نوین پارمیس